Blog

Geriatrik Rehabilitasyon

Geriatrik Rehabilitasyon

Yaşlılar İçin Geriatrik Rehabilitasyon Nasıl Uygulanır?

Yaşlıların yaşam kalitelerini artırmak ve onlara daha bağımsız bir yaşam sunmak için geriatrik rehabilitasyon önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, geriatrik rehabilitasyonun temel prensipleri, süreçleri ve yaşlılar için sağladığı faydalar hakkında bilgi verilmektedir.

Geriatrik Rehabilitasyonun Önemi ve Amaçları

Geriatrik rehabilitasyon, yaşlıların fiziksel, sosyal ve psikolojik işlevlerini iyileştirmeyi amaçlayan bir tedavi sürecidir. Bu süreç, yaşlıların günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız hale gelmelerine, yaşam kalitelerini artırmalarına ve sosyal çevreleriyle daha iyi etkileşim kurmalarına yardımcı olmaktadır.

Geriatrik Rehabilitasyon Süreci

 1. Değerlendirme ve Tanı: Geriatrik rehabilitasyon süreci, yaşlı bireyin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve gereken tedavilerin belirlenmesiyle başlar. Bu aşamada, yaşlı bireyin güçlü ve zayıf yönleri, yaşam tarzı, geçmiş sağlık durumu ve tedavi hedefleri dikkate alınır.
 2. Bireysel Tedavi Planı: Değerlendirme ve tanı aşamasından sonra, yaşlı birey için uygun tedavi planı hazırlanır. Bu plan, yaşlı bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre düzenlenir ve bireysel terapiler, grup aktiviteleri ve destek hizmetleri içerebilir.
 3. Uygulama: Hazırlanan tedavi planı doğrultusunda geriatrik rehabilitasyon süreci başlar. Yaşlı birey, fizyoterapistler, ergoterapistler, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışarak hedeflere ulaşmayı amaçlar.
 4. İzleme ve Değerlendirme: Geriatrik rehabilitasyon süreci boyunca, yaşlı bireyin ilerlemesi yakından takip edilir ve gerektiğinde tedavi planı güncellenir. Bu süre zarfında, yaşlı bireyin yaşam kalitesi, bağımsızlık düzeyi ve sosyal uyumu değerlendirilir.

Geriatrik Rehabilitasyonun Faydaları

Geriatrik rehabilitasyon, yaşlı bireyler için birçok fayda sağlamaktadır. Bu faydalar şunları içerir:

 • Fiziksel işlevlerin iyileştirilmesi
 • Psikolojik sağlığın desteklenmesi
 • Sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi
 • Bağımsız yaşam becerilerinin artırılması
 • Kronik hastalıkların yönetiminin iyileştirilmesi
 • Hastanede kalış sürelerinin azaltılması

Geriatrik Rehabilitasyonun Başarı Faktörleri

Geriatrik rehabilitasyon sürecinin başarılı olması için dikkate alınması gereken faktörler şunlardır:

 1. Bireyselleştirilmiş Yaklaşım: Yaşlı bireylerin ihtiyaçları ve hedefleri farklıdır. Bu nedenle, geriatrik rehabilitasyon süreci bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla planlanmalıdır.
 2. Ekip Çalışması: Geriatrik rehabilitasyon süreci, fizyoterapistler, ergoterapistler, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık profesyonellerinin işbirliği içinde gerçekleştirilmelidir. Bu ekip çalışması, yaşlı bireyin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.
 3. Motivasyon: Yaşlı bireyin rehabilitasyon sürecine aktif olarak katılması ve motivasyonunun yüksek olması, başarı şansını artırmaktadır.
 4. Aile ve Sosyal Destek: Yaşlı bireyin ailesi ve sosyal çevresi, geriatrik rehabilitasyon sürecine destek sağlamalıdır. Bu destek, yaşlı bireyin motivasyonunu yükseltecek ve sürecin başarılı olmasına katkıda bulunacaktır.
 5. Sürekli İzleme ve Değerlendirme: Geriatrik rehabilitasyon sürecinin başarısı, sürekli izleme ve değerlendirmeyle sağlanabilir. Bu sayede, yaşlı bireyin ilerlemesi takip edilir ve gerektiğinde tedavi planı güncellenir.

Geriatrik Rehabilitasyon Sonuçları

Geriatrik rehabilitasyon, yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini artırarak, bağımsız ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktadır. Bu süreç, bireyselleştirilmiş yaklaşımlar ve ekip çalışması ile gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, yaşlı bireyin motivasyonu ve aile desteği, geriatrik rehabilitasyonun başarılı olması için önemli faktörlerdir. Sürekli izleme ve değerlendirme ile geriatrik rehabilitasyon süreci daha etkili ve verimli hale getirilebilir.