Blog

Pulmoner Rehabilitasyon Kimlere Uygulanır?

Pulmoner Rehabilitasyon Kimlere Uygulanır?

Pulmoner rehabilitasyon kimlere uygulanır? Kronik solunum hastalığı olan kişilerin tedavisinde uygulanan pulmoner rehabilitasyon, hastaya birtakım özel egzersizler yaptırarak fiziksel ve ruhsal açıdan iyileşmelerini sağlamaktır.

Pulmoner rehabilitasyon, solunum rehabilitasyonu olarak da adlandırılan ve oldukça geniş uygulamalar içeren terapotik bir kavramdır. Standart tıbbı tedavilerden sonuç alınamayan durumlarda hastaların solunum gerilemelerini durdurmak veya yavaşlatmak için uygulanan rehabilitasyon tedavileridir.

Pulmoner Rehabilitasyon Kimlere Uygulanır?

Hastanın içinde bulunduğu duruma özel bir egzersiz programı ve eğitimi ile nefes darlığı probleminin çözümünü hedefleyen pulmoner rehabilitasyon solunum fonksiyonu bozukluğu iki grup hasta için uygulanır:

 1. Solunumla ilgili teşhis konulmuş herhangi bir rahatsızlığı olan
 2. Nefes darlığı ile ilgili tanı konmuş

hastalarda  pulmoner rehabilitasyon uygulanır. Tanısı konan hastalıklar ise şunlardır:

 • KOAH (Kronik obstruktif akciğer hastalığı)
 • Astım
 • Bronşektazi
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Kistik fibroz
 • Sarkoidoz
 • Göğüs duvarı hastalıkları
 • Nöromusküler hastalıklar
 • Çocuk hastalıkları
 • Kas hastalıkları
 • Akciğer nakli öncesi ve sonrası
 • Akciğer kanseri
 • Cerrahi öncesinde ve sonrasında
 • Hamilelik döneminde solunum problemi olanlar
 • Spinal kord yaralanmaları
 • Multipl skleroz (MS) hastalıkları
 • Skolyozu ilerleyen hastalar
 • Obeziteye bağlı bütün akciğer hastalıkları

Pulmoner Rehabilitasyonun Amaçları

Pulmoner rehabilitasyon (solunum rehabilitasyonu) uygulanan hastalarda şu gelişimlerin görülmesi amaçlanır:

 • Solunum fonksiyon bozukluklarını çözüme kavuşturmak
 • Solunum rahatsızlıklarının ilerlemesini engellemek
 • Yaşam kalitesini artırmak ve süresini uzatmak
 • Astım ve bronşit gibi hastalarda atak sayısını ve şiddetini azaltmak
 • Semptomların şiddetini azaltmak
 • Egzersiz potansiyelini artırmak
 • Duygu durumunun düzelmesini sağlamak
 • Hastanın sağlığını düzeltmek
 • Hastalıklardan dolayı oluşan komplikasyonları engellemek
 • Hastanın hastaneye gitme gereksinimini azaltmak
 • Tedavilerin etkisini artırmak
 • İlaç bağımlılığını azaltmak
 • Günlük hayattaki tüm aktivitelerin zorlanmadan yapılmasını sağlamak
 • Sağlık harcamalarını azaltmak

Pulmoner Rehabilitasyon Kimlere Uygulanır?
Pulmoner Rehabilitasyon Kimlere Uygulanır?

Evde Solunum Rehabilitasyonu Nasıl Uygulanır?

Pulmoner rehabilitasyon, solunum fonksiyon bozukluğu yaşayan bireylere ev ortamında birtakım fiziksel aktivite yaptırılarak uygulanır. Böylece hastanın fiziksel ve duygusal durumunun düzeltilmesi mümkün olur. Pulmoner rehabilitasyon için Bronşit, KOAH ve astım gibi teşhis konmuş ya da teşhis konmadan solunum problemi yaşayan hastalara bireysel bir egzersiz programı hazırlanır ve alanında uzman fizik tedavi personeli tarafından uygulanır.

Solunum rehabilitasyonu alan kişinin fiziksel ve ruhsal durumunda iyileşme amaçlanır ama aynı zamanda hastanın davranışlarında ve yaşam biçiminde kalıcı bir değişiklik hedeflenir.

Pulmoner Rehabilitasyon Nasıl Bir Tedavidir?

Pulmoner rehabilitasyon farklı disiplinlere yardımcı olan bir destek tedavisidir. Hastanın yaşadığı solunum rahatsızlıklarının teşhis ve tedavisinde pulmoner rehabilitasyon uygulamaları tedaviden daha iyi bir sonuç alınabilmesi için uygulanır.

Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?

Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Bileşenleri

Uygulanan tedaviden elde edilen sonuçların kalıcı olması için pulmoner rehabilitasyon çalışmalarında şu bileşenler önemlidir:

 • Hastanın içinde bulunduğu durumun analizi
 • Hastanın eğitimi
 • Egzersiz yönetimi
 • Programın yapılandırılması
 • Uygulamanın sonucunda elde edilen kazanımların uzun süre korunması

Pulmoner rehabilitasyon kimlere uygulanır ve kısa sürede istenen sonuçlara ulaşılabilmesi mümkün müdür? Pulmoner rehabilitasyon çalışmalarının istenen hedefe ulaşması için hastanın da çaba göstermesi gerekir. uygulanan tedavi programının düzenli bir biçimde uygulanması, nefes egzersizlerine program dahilinde devam edilmesi ve fiziksel aktivitelerin artırılması tedavinin daha başarılı olmasını sağlar. Marmara Fizik Tedavi ile iletişime geçerek evde fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerimiz hakkında detaylı bilgi alabilir, randevu kaydı oluşturabilirsiniz.