Blog

Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?

Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?

Geriatrik rehabilitasyon nedir; yaş faktörünün etkisiyle insan vücudunda oluşan fizyolojik değişiklikler ile kronik hastalıklara bağlı yaşam kalitesini yükseltme tedavileridir. Fiziksel rahatsızlıkların yanında sosyoekonomik durum, ruhsal ve mental olumsuz faktörlerle oluşan fonksiyon kayıplarının rehabilite edilmesi amaçlanır.

Geriatrik Rehabilitasyon Nedir sorusunun dolayısıyla diğer bir cevabı yaşlıların toplum yaşamına daha güçlü ve eksiksiz katılım sağlaması; bedensel fonksiyonlarının devam ettirilmesi için yapılan rehabilite ve fizik tedavilerdir diyebiliriz.

Evde Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?

Son yıllarda oldukça fazla talep gören bir rehabilitasyon uygulaması olan geriatrik rehabilitasyon, işlevsel kayıpların giderilmesi ve engellenmesi, tedavinin ilerleyen aşamalarında geciktirilmesi ya da azaltılması amacı ile gerçekleştirilen bir fizik tedavi ve rehabilitasyon türüdür. Yaşlıların özellikle büyük şehirlerde ulaşım zorluğu, hareket kabiliyetlerinin azalması göze alındığında evde tedavi hizmetleri bir gereklilik halini almaktadır.

Marmara Fizik Tedavi, deneyimli fizyoterapistleriyle evde geriatrik rehabilitasyon çözümleri sunmaktadır. Evinizin konforunda sıra beklemeden ve ulaşım sorunu yaşamadan tedavi olmak için bizimle iletişime geçebilir; ücretsiz ilk randevu kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Geriatrik Rehabilitasyon Uygulamasının Amacı Nedir?

Tedaviye yönelik bir uygulama olan geriatrik rehabilitasyon, yaşı belli bir noktaya ulaşmış hastaların bakım ve tedavisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Her hasta vücudunun işlevlerini eskisi gibi yerine getirmesini ister.  Geriatrik tedavi, hastanın vücut işlevlerini kazandırmak üzere uygulanır. Bu tedavi ile hastanın yaşam kalitesinin artması amaçlanır.

Neden Geriatrik Rehabilitasyon?

Geriatrik rehabilitasyon nedir, sorusunun yanıtı kadar önemli olan hususlardan biri de geriatrik rehabilitasyonun niçin yapılması gerektiğidir. Vücut, zaman içerisinde eski işlevlerini yerine getiremeyebilir. Yaşlanmaya bağlı olarak organlar, eskiye oranla işlevlerini daha sınırlı bir seviyede yerine getirmeye başlar. Bu yüzden bireylerin hareket kabiliyetinde bir azalma söz konusu olur. Bu durumun meydana gelmesi, yaşlı hastalar için daha kaçınılmazdır.

Yaşlı nüfusunun artmasıyla birlikte yaşam kalitesinde meydana gelen düşüş, tıp biliminin ve sağlık hizmetlerini sağlayan birimlerin en çok üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Vücut işlevlerinde yaşlanmaya ve birtakım sağlık sorunlarına bağlı olarak meydana gelen sorunların çözümü için geriatrik rehabilitasyon, fizik tedavi hizmetlerinin bir uygulaması olarak ciddi faydalara sahiptir.

Geriatrik Rehabilitasyonda Kişiye Özgü Plan

Geriatrik rehabilitasyon için kişiye özgü bir plan dahilinde tedavi yapılmaktadır. Geriatrik rehabilitasyon uygulaması almak üzere başvuruda bulunan hastaların kendine özgü ihtiyaçları vardır. Tedavi program ve planlaması kişiye özgü durumlar dikkate alınarak yapılır. Rehabilitasyona başlamadan evvel yapılan plan için en önemli husus geriatrik hastanın işlev değerlendirmesinin yapılmasıdır. Vücut işlevleri değerlendirmesinden sonra hastanın özel durumuna özgü bazı hedefler tespit edilir. Bunlar, hastanın fizyolojik, sosyal, ekonomik, ailevi ve kültürel durumu göz önünde bulundurularak oluşturulur. Bunlara ek olarak hastanın sahip olduğu olanaklar da dikkate alınır.

Geriatrik Rehabilitasyon Nerede Uygulanır?

Fizik tedavinin bir parçası olan geriatrik rehabilitasyon, oldukça pratiktir ve mekan sorunu olmaksızın farklı ortamlarda gerçekleştirilebilir. Evde tedavi hizmetleri hasta dostu bir uygulama olması ve refakatçilerin de eğitimlerini kendi ev ortamlarında kapsadığından çok daha hızlı sonuç alınabilmektedir.

Geriatrik Rehabilitasyon Ne Zaman Yapılır?

Geriatrik rehabilitasyon uygulamasının süresi hakkında daha uygulamanın başında net bir süre verilemez. Süre konusunun tespiti için genel ve kapsamlı bir geriatrik değerlendirme yapılmalıdır. Hastanın içinde bulunduğu durum, rahatsızlığın boyutu ve tedaviye vereceği tahmini süre, geriatrik tedavinin ne kadar süreceğinin belirlenmesine yardımcı olur.

Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?
Geriatrik Rehabilitasyon Nedir?

Geriatrik Rehabilitasyon Uygulamasını Kimler Yapar?

Geriatrik rehabilitasyonun başarılı olabilmesi için tıbbın farklı alanları ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışılır.  Ekibin başında fizik tedavi alanında uzmanlığa sahip olan hekim vardır. Bunun dışında ekipte,

 • Fizyoterapist
 • Konuşma terapisti
 • Psikolog
 • Hemşire
 • Sosyal çalışma uzmanı
 • Beslenme uzmanı
 • Ortez-protez uzmanı
 • Meslek danışmanı
 • Rekreasyonel terapistler

bulunabilir. Geriatrik rehabilitasyona uygulaması alacak hastanın değerlendirilmesi, uygun bir geriatrik rehabilitasyon hizmetine tabi tutulması, geriatrik rehabilitasyon ekibinin oluşturulması ve yönetimi, teşhis ve tedavi programlarının hazırlanarak uygulanması ekipteki hekimlerin görevidir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekiminin dışında

 • Nöroloji hekimi
 • Psikiyatri uzmanı
 • Ortopedi uzmanı
 • Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı
 • İç hastalıkları uzmanı
 • Üroloji uzmanı
 • Aile hekimi

gibi tıp uzmanları hastanın diğer rahatsızlıklarının tedavisi için başvurulabilecek alanlardır. Marmara Fizik Tedavi evde fizik tedavi ve rahabilitasyon tedavileri hakkında detaylı bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.